Stappenplan van kavel tot droomhuis

Hoe werkt het? Een eigen droomhuis ontwerpen en bouwen is een avontuur. Er is lef voor nodig, want er komt veel bij kijken. Zelfbouw is een leuk, spannend maar ook langdurig traject. Met dit stappenplan willen we je goed informeren.

Stap 1: Oriënteren & zoeken

Via deze website kun je je verdiepen in de kavels. Je vindt hier meer informatie over:

 • De kavels, waaronder kavelgrootte, kavelprijs, ligging kavels en kaders (kavelpaspoort)
 • De vier geselecteerde architecten waaruit je kunt kiezen
 • Hoe je in contact kunt komen met één van onze makelaars

Kavelpaspoort

Om je handvatten te geven voor het ontwerp van jouw huis zullen we een kavelpaspoort opstellen. Dit is een document met een korte beschrijving van de kenmerken van de kavel en een samenvatting van de regels en randvoorwaarden uit o.a. het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het stedenbouwkundig plan.

Stap 2: Inschrijven

Heb je een kavel gevonden die bij jouw woonwensen past? Via de site kun je je vanaf de start verkoop inschrijven en je voorkeuren aangeven.

Stap 3: Optie nemen

Ben je na het eerste gesprek met de makelaar nog steeds enthousiast, dan kun je een optie nemen
op de door jouw gekozen kavel door de optieovereenkomst te ondertekenen. In de optieverklaring
staat om welke kavel het gaat en met welke architect je wilt werken (voorlopige keuze). Door deze
optie houd je de kavel voor een periode exclusief voor jezelf. De kosten van € 3.000,- behorende bij
de optieovereenkomst worden verrekend bij de aankoop van de kavel

Architect
De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Fortenkavels in Parijsch werk je samen met één van de vier, speciaal voor dit project, geselecteerde architecten. Hiermee borgen we de kwaliteit van het ontwerp van jouw woning én die van jouw toekomstige buren. En daarmee de kwaliteit van deze bijzondere wijk in zijn geheel. Je maakt een voorlopige keuze en je kunt met één of meer geselecteerde architecten een afspraak inplannen voor kennismaking en verkenning van de eerste ideeën. Vervolgens maak je jouw definitieve keuze en breng je samen met deze architect al jouw woonwensen en ideeën in kaart.

Advies inwinnen
Zelfbouw betekent veel zelf regelen. Dat biedt veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid. We raden aan om gedurende de optietermijn al zo veel mogelijk gesprekken te voeren om het
plan te concretiseren. Bijvoorbeeld met een financieel adviseur, aannemer of bouwbegeleider. Afhankelijk van jouw wensen ga je zelf op zoek naar informatie en begeleiding.

Stap 4: Woning ontwerpen

In de optietermijn gaat de architect aan de slag met het ontwerp van de woning. Via een voorlopig ontwerp kom je uiteindelijk tot een definitief ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt getoetst door het kwaliteitsteam van Parijsch. Het voorlopig ontwerp is het toegangsticket tot het tekenen van de koopovereenkomst. Na het tekenen van de koopovereenkomst ga je verder met het maken van een definitief ontwerp.

Kwaliteitsteam
Binnen de optietermijn leg je een voorlopig ontwerp voor aan het kwaliteitsteam van Parijsch. Het voorlopig ontwerp bestaat uit:

 • een tekening met de situering van de woning op de kavel;
 • de plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten van de woning;
 • een overzicht van de toe te passen kleuren en materialen;
 • de situering van de twee vereiste parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein;
 • de wijze waarop oppervlakkig wordt afgewaterd richting het openbaar gebied;
 • opgave van de door de Koper op het Verkochte te realiseren hagen, waaronder tenminste wordt verstaan een opgave van de plaats, de plantsoort, de wijze van planten en de
  uiteindelijke hoogte van de hagen.

Het kwaliteitsteam bestaat uit de gemeente Culemborg, de welstandcommissie en de Omgevingsdienst Rivierenland en wordt aangestuurd door de stedenbouwkundig supervisor van Parijsch. Zij toetsen jouw voorlopig ontwerp aan het kavelpaspoort en het bestemmingsplan. Het kwaliteitsteam komt elke vier weken samen, vraag de exacte data op bij jouw architect. Je bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn om jouw ontwerp toe te lichten. Ook de architect is daarvoor uitgenodigd. Zo ontvang je direct feedback op de ontwerpen. Het verslag van de vergadering en daarin opgenomen feedback ontvang je uiterlijk circa 4 weken na de vergadering.

Na toetsing door het kwaliteitsteam kun je jouw voorlopig ontwerp laten uitwerken in een definitief ontwerp met detailtekeningen en nadere technische uitwerkingen. Met het definitief ontwerp vraag je een omgevingsvergunning aan.

Stap 5: Aankoop van de kavel

Als het voorlopig ontwerp van jouw woning is goedgekeurd door het kwaliteitsteam kun je overgaan
tot de aankoop van de kavel. Je hebt in de optietermijn de conceptovereenkomst beoordeeld en eventuele vragen zijn beantwoord. Na jouw akkoord op de conceptovereenkomst (per e-mail) maken we een afspraak om de koopovereenkomst te tekenen. Je tekent in principe vóór het aflopen van de optietermijn. Na ondertekening ontvang je een door beide partijen getekend exemplaar retour.

Je koopt de kavel met de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Binnen één maand na schriftelijk akkoord van Heijmans op het voorlopig ontwerp doe je een aanbetaling van 10% van de kavelprijs. Je ontvangt daarvoor een factuur. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de koopsom die je betaalt bij de ondertekening van de leveringsakte. Aanbetaling mag ook in de vorm van een bankgarantie.

Omgevingsvergunning

Binnen drie maanden na goedkeuring van het voorlopig ontwerp moet je jouw definitief ontwerp uitgewerkt hebben en de omgevingsvergunning aanvragen. Dit kun je doen via het digitaal loket ´Omgevingsloket online´. In principe wordt de omgevingsvergunning na acht weken verleend. Zes weken daarna wordt de omgevingsvergunning onherroepelijk

Stap 6: Levering van de grond en start bouw

Uiterlijk twee maanden na het verkrijgen van de onherroepelijke omgevingsvergunning vindt bij de notaris de levering van de grond plaats. We werken samen met VBC Notarissen in Amersfoort.
Denk eraan dat voor het leveren van de grond de hypotheek geregeld moet zijn. De notaris stelt de akte van levering op en stuurt deze naar jou en naar Heijmans voor een laatste controle. Voor de levering van de grond kun je zelf een afspraak maken met VBC notarissen te Amersfoort.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat de bouwgrond vrij is van obstakels op het moment van leveren. Na de levering is de kavel van jou.

Uitzetten kavel en start bouw

Voor de levering wordt de kavel uitgezet. Daarvoor maak je een afspraak via [email protected].

Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van het uitzetwerk op basis van de verkooptekening (bijlage 1 koopovereenkomst) en je dient de maatvoering te waarborgen gedurende de bouw.

 

Uiterlijk zes maanden na het verkrijgen van de onherroepelijke omgevingsvergunning moet de bouw van de woning starten (en in één keer worden afgebouwd). Het is belangrijk dat je de datum waarop de bouw gaat starten en de gegevens van de bouwer doorgeeft. Zo houdt de bouwplaats-coördinator overzicht op de planning en activiteiten op de kavel.

 

Vloerpeil vaststellen
Mourik Infra BV ontwerpt namens de CV Parijsch de inrichting van het openbare gebied. Zij kunnen u adviseren voor wat betreft het vloerpeil van uw woning. Advies kunt u opvragen door de tekening(en) met de plattegrond van de woning en de situering op de kavel op te sturen naar [email protected]

Riool
Op iedere kavel ligt één uitlegger ten behoeve van de vuilwateraansluiting. De positie staat aangegeven op de revisietekening. Uitsnede revisietekening riolering kunt u opvragen door een bericht te sturen naar [email protected]. Bij de planuitwerking moet je rekening houden met de positie van deze uitlegger. Bij levering wordt de ligging aangewezen/toegelicht. Binnen het plangebied is sprake van oppervlakkige afwatering. Er is geen hemelwaterverzamelriool aangelegd in het openbare gebied en geen ondergrondse aansluiting beschikbaar. Met de binneninstallaties dient hier rekening mee te worden gehouden. Het hemelwater zal oppervlakkig op de perceelgrens met het openbare gebied aangeboden moeten worden.

Ander proces dan dit?

De termijnen in dit proces zijn de maximale termijnen. Het kan allemaal sneller. Het is belangrijk te communiceren, zodat alle stappen op tijd kunnen worden voorbereid.